บาคาร่าออนไลน์ ขสมก. เปลี่ยนเวลาเดินรถเมล์ สอดคล้องกับเวลาเคอร์ฟิว ผ่อนปรนระยะ 2

บาคาร่าออนไลน์ ขสมก. เปลี่ยนเวลาเดินรถเมล์ สอดคล้องกับเวลาเคอร์ฟิว ผ่อนปรนระยะ 2

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพปรับเวลาให้บริการรถโดยสาร บาคาร่าออนไลน์ ประจำทางให้สอดคล้องกับมาตรการคลายล็อกกลุ่มกิจการและกิจกรรม ระยะที่ 2 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กระทรวงคมนาคม ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการรถโดยสารประจำทางทุกประเภท จากเดิมเวลา 05.00 – 21.00 น. เป็นเวลา 05.00 – 22.00 น. ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการคลายล็อกกลุ่มกิจการและกิจกรรม ระยะที่ 2 ตามมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีมติเห็นชอบมาตรการคลายล็อกกลุ่มกิจการและกิจกรรม ระยะที่ 2 รวมทั้งปรับช่วงเวลาเคอร์ฟิวจากเดิม 22.00 – 04.00 น. เป็น 23.00 – 04.00 น. และอนุญาตให้เปิดห้างสรรพสินค้า เวลา 10.00 – 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

คาดว่าเมื่อดำเนินการตามมาตรการคลายล็อกจะมีผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. เพิ่มขึ้นประมาณ 100,000 คน/วัน จากเดิม 500,000 คน/วัน เป็น 600,000 คน/วัน ขสมก. จึงได้ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการรถโดยสาร ให้สอดคล้องกับมาตรการคลายล็อกและให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ดังนี้

1. เพิ่มจำนวนรถโดยสารจากเดิม 90% (2,705 คัน/วัน) เป็น 95% (2,855 คัน/วัน) หรือจัดรถโดยสารให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา

2. ปรับเวลาการให้บริการรถโดยสารจากเวลา 05.00 – 21.00 น. (เวลา 21.00 น. คือ เวลาที่รถโดยสารกลับถึงอู่จอดรถ) เป็นเวลา 05.00 – 22.00 น. (เวลา 22.00 น. คือ เวลาที่รถโดยสารกลับถึงอู่จอดรถ) รวมทั้งเพิ่มความถี่ในการปล่อยรถช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (05.00 – 08.00 น.) และช่วงเวลาก่อนเคอร์ฟิว (21.00 – 22.00 น.) ให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 5 – 10 นาที

3. ปล่อยรถโดยสารคันสุดท้ายออกจากท่าปลายทางประมาณเวลา 21.00 น. เพื่อให้พนักงานสามารถนำรถกลับเข้าอู่จอดรถได้ทันเวลา 22.00 น. โดยปรับเพิ่มความถี่ในช่วงการปล่อยรถ 3 คันสุดท้ายให้มีระยะห่างกัน 5 – 10 นาที และติดป้ายข้อความ “เหลือรถ 2 คันสุดท้าย” “เหลือรถ 1 คันสุดท้าย” และ “รถคันสุดท้าย” บริเวณหน้ารถโดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารทราบ

ขสมก. ขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะใช้บริการรถโดยสาร นั่งหรือยืนตามจุดที่กำหนด (รถโดยสาร 1 คัน อนุญาตให้ผู้โดยสารยืนได้ไม่เกิน 10 คน)

กรณีผู้โดยสารเต็มจะต้องรอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไป ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการวางแผนการเดินทาง เช่น เดินทางกลับบ้านก่อนเวลา 19.00 น. เป็นต้น เพื่อลดความแออัดบนรถโดยสารในช่วงเวลาก่อนเคอร์ฟิว ซึ่งจะทำให้การดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมบนรถโดยสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วิโรจน์ พรรคก้าวไกลวิพากษ์ #เรียนออนไลน์ วันแรก พบปัญหาอื้อ

#เรียนออนไลน์ – จากกรณีผลกระทบจากโควิด กระทรวงศึกษาธิการได้ออกหนึ่งมาตรการสำหรับแก้ไขปัญหาการเรียนของนักเรียน คือการเรียนออนไลน์ผ่าน dltv.ac.th (เช็กตารางออกอากาศคลิก) ซึ่งมีช่องรายการตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยวันนี้ 18 พ.ค. 2563 เปิดการเรียนวันแรก

แค่เพียงไม่นาน #เรียนออนไลน์ ก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 ด้วยปัญหาที่พบหลากหลาย รวมถึงประเด็นที่ประชาชนมีการถกเถียงกันก่อนหน้าในประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำของอุปกรณ์การเข้าถึงการเรียนการสอนของแต่ละครอบครัว

ประเด็นดังกล่าว วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส. พรรคก้าวไกล ได้วิพากษ์การเรียนออนไลน์ ผ่านทวิตเตอร์ @wirojlak ไว้หลากหลายประเด็นดังเช่น

“ปัญหาหลัก คือ การขาดความพร้อม โดยเฉพาะความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการน่ะครับ . #เว็บเรียนออนไลน์ล่ม” (เมื่อเช้าวันนี้ มีหลายคนแจ้งทางผู้สื่อข่าว thethaiger มาว่าเว็บล่มเข้าไม่ได้ ปัจจุบันเข้าได้แล้ว)

“ขนาดกระทรวงศึกษาธิการยังมีปัญหา #เว็บเรียนออนไลน์ล่ม . นี่ไม่ต้องพูดถึง ครอบครัวแหว่งกลาง ที่เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ (อยู่กับปู่ย่าตายาย) ไม่ต้องพูดถึงเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนเลยล่ะว่าพวกเขาจะ #เรียนออนไลน์ ได้อย่างมีคุณภาพ ได้อย่างไร”

“ถ้าฐานคิด คือ คิดถึงความเหลื่อมล้ำ แล้วพยายามทำให้โรงเรียนปลอดภัย เพื่อเปิดเรียนให้ได้ (ส่วนนักเรียนที่พ่อแม่สอนได้ ก็สามารถเลือก #เรียนออนไลน์ เป็นทางเลือกได้) มันไม่เหลือบ่ากว่าแรง

ที่สำคัญมาตรการดังกล่าวสามารถยืดหยุ่นตามแต่ละโรงเรียนได้ ไม่ต้องเหมือนกันทุกโรงเรียน

เด็กจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ การมาโรงเรียน โดยที่มีกติกาควบคุม มีการปรับสภาพแวดล้อมให้มี Social Distancing น่าจะปลอดภัยกว่า การปล่อยให้เด็กออกไปวิ่งเล่นปะปนกัน บาคาร่าออนไลน์